Con Giống Đá TH 001

Địa chỉ:  Làng Xuân Vũ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình

Mobile:  0914371228

Website: langdaninhvan.net